Ten eerste: wie zijn wij?

Inleiding

Hallo! Wij zijn Vacaciones eDreams S.L., bij u bekend als de merknaam van dit platform. Wanneer in deze privacyverklaring van 'wij', 'ons' of 'onze' wordt gesproken, verwijst dit naar Vacaciones eDreams, S.L. als verwerkingsverantwoordelijke.

Bij ons houdt privacy het volgende in:

 • We vinden uw privacy en gegevensbeveiliging belangrijk
 • We gebruiken gegevens voor uw beste reiservaring bij ons
 • U hebt controle over uw gegevens
 • Meerdere platforms, één privacyverklaring

Vacaciones eDreams, S.L. is een in Spanje gevestigd bedrijf met btw-nummer ESB61965778. U kunt via ons privacyformulier contact met ons opnemen voor alle zaken die betrekking hebben op gegevensbescherming.

Hartelijk dank dat u onze platforms gebruikt. Uw vertrouwen is voor ons allerbelangrijkst. Daarom worden in deze privacyverklaring onze verantwoordelijkheden met betrekking tot de privacy en veiligheid van uw gegevens beschreven. We vragen u deze verklaring te lezen. Hebt u hierna nog vragen? Vul dan het privacyformulier .
Daarna bent u klaar om uw volgende avontuur via ons te boeken.


Definities

We hebben dit gedeelte met definities opgesteld om u te helpen deze privacyverklaring beter te begrijpen:

Geautomatiseerde besluitvorming: beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering die leidt tot juridische gevolgen voor hem of haar of andere soortgelijke gevolgen voor hem of haar (zoals gedefinieerd in artikel 22.1 van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).
Opmerking: zoals hieronder wordt uitgelegd, is er bij ons geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Verwerkingsverantwoordelijke: iedereen die verantwoordelijk is voor het bepalen van het doel waarmee en de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.
Opmerking: wij zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor uw gegevens op de manier die in deze privacyverklaring wordt beschreven. Als u ervoor kiest om een ticket te boeken via onze platforms, sturen we uw gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke – de vervoerder of de verlener van andere diensten (bijvoorbeeld boekingspartners of de wereldwijde distributiesystemen) die uw gegevens opnieuw gebruiken voor hun eigen doeleinden en op basis van hun eigen middelen, zoals beschreven in hun eigen privacyverklaring (die op hun website is te vinden). Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën verwerkingsverantwoordelijken waarmee we de gegevens kunnen delen. De openbaarmaking van uw gegevens aan een dienstverlener vindt in alle gevallen plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Elke verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor uw gegevens en moet bij een incident binnen zijn bereik het incident afhandelen en op de juiste manier reageren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Verwerker: een derde partij die alleen helpt de doelen te bereiken die door de verwerkingsverantwoordelijke zijn bepaald.
Opmerking: we gebruiken als verwerkingsverantwoordelijke veel services van derden. Sommige delen van onze activiteiten die we zelf niet doen, besteden we om verschillende redenen aan hen uit, zoals kostenefficiëntie. Een verwerker mag uw gegevens alleen verwerken volgens onze gedocumenteerde instructies en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zodat we nog steeds verantwoordelijk zijn voor uw gegevens en de verwerker uw gegevens niet kan verwerken voor enig ander doel.

Wettelijke grondslagen:de verwerking van uw gegevens is alleen rechtmatig als ten minste een van deze wettelijke grondslagen van toepassing is (artikel 6 AVG).
Opmerking: wat betreft de zes wettelijke grondslagen die door de wet worden gedekt, gebruiken wij voornamelijk Toestemming, Contract, Juridische verplichting of Rechtmatig belang. Bij wijze van uitzondering kunnen we echter Vitaal belang of Publieke taak gebruiken. Hieronder vindt u meer informatie.

Persoonsgegevens (in deze privacyverklaring ook aangeduid als 'uw gegevens'): alle informatie waarmee u als natuurlijke persoon direct of indirect wordt geïdentificeerd of identificeerbaar bent.

Platforms: alle services (websites, apps, callcenters, enzovoort) die de interactie tussen u en ons mogelijk maken.

Gevoelige gegevens: gegevens met betrekking tot ras, etnische groep, religie, gezondheid en seksuele geaardheid en biometrische gegevens vormen speciale gegevenscategorieën (zoals gedefinieerd in artikel 9 AVG).
Opmerking: zoals hieronder wordt uitgelegd, verwerken we gevoelige gegevens niet op de normale manier.

Derde landen: landen waarin de AVG niet van toepassing is. Op dit moment bedoelen we met derde landen alle landen buiten de Europese Economische Ruimte (d.w.z. buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).


Wie is de functionaris voor gegevensbescherming?

We hebben een gemeenschappelijke functionaris voor gegevensbescherming die controleert of alle verwerking te allen tijde uw privacy en de toepasselijke regelgeving respecteert.

U kunt via ons privacyformulier contact opnemen met het team van de functionaris voor gegevensbescherming om elk recht op gegevensbescherming uit te oefenen en om antwoord op uw vragen over de verwerking van uw gegevens en/of kwesties met betrekking tot gegevensbescherming te krijgen. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen uw identiteit en verzoek te bevestigen voordat we verdere actie ondernemen met betrekking tot uw verzoek.

Waarom verwerken we uw gegevens?

Het belangrijkste doel is om u reisgerelateerde bemiddelingsdiensten aan te bieden. Deze omvatten het volgende:

Boeking

Wettelijke grondslagen: #Contract #Rechtmatig belang

Tijdens het aankoopproces vragen we u alleen om de gegevens die we nodig hebben om u onze bemiddelingsdiensten voor reisproducten te leveren. Het boekingsproces kan op elk van onze platforms worden uitgevoerd.

Dit omvat het invullen en beheren van uw boeking, het verzenden van communicatie via e-mail- of sms-berichten of telefonische communicatie met betrekking tot uw boeking (bijv. bevestigingen, wijzigingen en herinneringen), zodat we uw vragen kunnen beantwoorden. Dergelijke communicatie kan door ons of door onze reispartners worden beheerd.
We streven ernaar u de meest relevante reisgegevens te laten zien en helpen u op een persoonlijke manier met uw boeking en follow-up voor de boeking.
We kunnen uw gegevens opslaan voor toekomstige boekingen om het voor u gemakkelijker te maken om een boeking bij ons af te ronden.
We identificeren u aan de hand van het e-mailadres dat u hebt opgegeven in uw boeking of account.


Gebruikersaccount

Wettelijke grondslagen: #Contract #Uw toestemming #Rechtmatig belang

U kunt een gebruikersaccount maken op onze platforms. We gebruiken uw gegevens om uw account te beheren en om u de meest relevante ervaring voor een boeking of follow-up voor de boeking te laten zien. Zo kunt u veel nuttige dingen doen, zoals wordt beschreven in de algemene voorwaarden

We kunnen uw gegevens opslaan voor toekomstige boekingen om het voor u gemakkelijker te maken een boeking bij ons af te ronden. Ook kunnen we u aan de hand van deze gegevens herkennen wanneer u onze platforms opnieuw bezoekt, zodat u profiteert van een betere gebruikerservaring. We slaan uw gegevens veilig op voor betalingsdoeleinden, bijvoorbeeld voor de eDreams Prime-abonnementskosten.


Reisgerelateerde diensten

Wettelijke grondslagen: #Contract #Uw toestemming #Rechtmatig belang

We kunnen u andere reisgerelateerde diensten aanbieden op basis van onze rol als reisagent

Deze privacyverklaring is van toepassing op dergelijke gegevensverwerking op basis van andere reisgerelateerde diensten die door ons worden geleverd. Tijdens het contractproces laten we u voorafgaand aan of tijdens het invullen van de gegevens weten of er naast de informatie in deze privacyverklaring nog andere specifieke informatie waarvan u op de hoogte moet zijn.


Communicatie

Wettelijke grondslagen: #Contract #Uw toestemming #Rechtmatig belang

Afgezien van de communicatie die al in de subsectie 'Boeking' is genoemd, kunnen we met u in contact komen via de verschillende manieren die door u worden geboden, en voor de volgende doeleinden:

Om te reageren op vragen of verzoeken van u of een andere aanbieder van reizen en deze te behandelen. We streven naar een optimale klantenservice en we hebben aandacht voor de persoonlijke situatie van elk van onze klanten om onze diensten te personaliseren.

Om te proberen uw zoekactiviteiten te onthouden en slechts één keer contact met u op te nemen indien u een online boeking nog niet hebt afgerond, omdat wij van mening zijn dat deze extra service u ten goede komt. U kunt dan doorgaan met een boeking zonder dat u uw boekingsgegevens opnieuw hoeft in te vullen.

Om u te informeren over hoe u contact met ons kunt opnemen als u hulp nodig hebt terwijl u elders bent. Of om u te voorzien van andere informatie die volgens ons van nut kan zijn bij het planning of optimaliseren van uw reis, of informatie over toekomstige reizen of een overzicht van eerdere boekingen die u bij ons hebt gedaan.

Mogelijk is het noodzakelijk dat we u andere administratieve berichten sturen en deze kunnen beveiligingswaarschuwingen bevatten.

Om u uit te nodigen om uw ervaring of de reisaanbieder te beoordelen wanneer u onze diensten gebruikt, of om deel te nemen aan een marktonderzoek voor ons. Houd er rekening mee dat deze feedback beschikbaar kan zijn voor andere klanten, zodat zij deze kunnen benutten om beslissingen te nemen over een product of een service. Als u ermee instemt deel te nemen aan een marktonderzoek, zullen we uitleg geven over de verzamelde gegevens en hoe deze verder worden gebruikt.


Marketingactiviteiten

Wettelijke grondslagen: #Rechtmatig belang #Uw toestemming

We gebruiken uw gegevens voor de marketingdoeleinden hieronder.

Om u regelmatig nieuws te sturen over reisgerelateerde producten en diensten. U kunt zich op elk moment eenvoudig afmelden voor marketingmails door op de afmeldlink te klikken die u in elke nieuwsbrief of andere communicatie vindt.

Om promotionele activiteiten waarvan u deel uitmaakt te beheren. Wanneer u bij ons boekt, wordt u geabonneerd op onze nieuwsbrieven tenzij u anders aangeeft voordat u uw boeking bevestigt. U kunt zich altijd in alle commerciële communicatie afmelden door op de afmeldlink in de voettekst te klikken.

Om u persoonlijke aanbiedingen te laten zien op onze platforms of platforms van derden (inclusief social media-sites) en de inhoud van de weergegeven site te personaliseren. Dergelijke aanbiedingen kunnen worden geboekt op onze site of co-branded sites en kunnen andere aanbiedingen of producten van derden betreffen waarvan we denken dat ze interessant voor u zijn.


Opnamen van telefonische en chatgesprekken

Wettelijke grondslagen: #Rechtmatig belang #Uw toestemming

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice, kunnen we gesprekken en online communicatie verwerken voor kwaliteitscontrole, analyses en personeelstraining, en voor het geval zich juridische geschillen voordoen.

Onze medewerkers kunnen om verificatie en zorgen er daarbij voor dat uw reserveringsgegevens vertrouwelijk blijven.

Niet alle gesprekken of chats worden opgenomen en opnamen worden gedurende een beperkte tijd bewaard en daarna automatisch verwijderd (tenzij we een legitiem belang hebben om dergelijke opnamen voor een langere periode te bewaren, waaronder voor fraudeonderzoek en juridische doeleinden).

Houd er rekening mee dat bij het gebruik van een functie van een derde partij deze derde partij kan optreden als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker volgens de bijbehorende privacyverklaring van deze partij.


Onze diensten verbeteren of nieuwe diensten ontwikkelen

Wettelijke grondslag: #Rechtmatig belang

We gebruiken gegevens voor analytische doeleinden.

Dit maakt deel uit van ons streven om de gebruikerservaring te verbeteren, maar gegevensanalyses kunnen ook worden gebruikt voor testdoeleinden, het oplossen van problemen en het verbeteren van de functionaliteit en kwaliteit van onze online reisdiensten. Het belangrijkste doel hierbij is om onze online platforms te optimaliseren voor uw behoeften, waardoor onze site gemakkelijker en prettiger te gebruiken is. We streven ernaar om geanonimiseerde gegevens of gegevens onder pseudoniem te gebruiken voor deze analytische doeleinden.


Bevordering van een veilige en betrouwbare service

Wettelijke grondslagen: #Juridische verplichting #Rechtmatig belang

Om een betrouwbare omgeving te creëren voor u, uw medereizigers, onze zakenpartners en onze reisaanbieders, kunnen we gegevens gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten, evenals voor beveiligingsdoeleinden (zoals verificatie van gebruikers en boekingen). Voor dergelijke doeleinden is het mogelijk dat we bepaalde boekingen moeten stoppen of in de wacht moeten zetten.

Een voorbeeld hiervan is ons beleid voor vijf wachtwoordpogingen (als u uw wachtwoord meer dan vijf keer onjuist invoert, blokkeren we uw account en moet u uw wachtwoord wijzigen).

Een ander voorbeeld is onze preventieve controle op gestolen identiteitsgegevens op internet (als er een aanwijzing bestaat dat uw identiteitsgegevens zijn gecompromitteerd, kunnen we uw account ook blokkeren en u vragen deze opnieuw te activeren met een nieuw wachtwoord).

Met deze voorbeelden en andere acties beschermen we uw gegevens en verminderen we het risico op fraude.


Juridische doeleinden

Wettelijke grondslagen: #Juridische verplichting #Rechtmatig belang

In bepaalde gevallen kunnen we uw gegevens nodig hebben om juridische geschillen af te handelen en op te lossen, voor juridisch onderzoek en compliance, om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om te voldoen aan wettelijke verzoeken ten behoeve van wetshandhaving.


Met welke wettelijke grondslag werken wij?

De belangrijkste, veelgebruikte wettelijke grondslagen zijn #Uw toestemming, #Contract, #Juridische verplichting en #Rechtmatig belang

 • Uw toestemming: u hebt toestemming gegeven voor specifiek gebruik van uw gegevens. We zullen altijd uw toestemming vragen om uw gegevens te verzamelen en te verwerken, tenzij er een andere wettelijke grondslag van toepassing is. We zullen u transparante informatie verstrekken op het moment dat de toestemming wordt verkregen. Deze informatie wordt verstrekt in een toegankelijke vorm, geschreven in duidelijke taal. Als de gegevens niet rechtstreeks van u worden verkregen, wordt deze informatie binnen een redelijke termijn na het verkrijgen van de gegevens aan u verstrekt.
 • Contract: u hebt een contract of pre-contract met ons. Bij het boeken van een vlucht of hotel hebben we bijvoorbeeld relevante gegevens nodig om uw reservering te verwerken.
 • Juridische verplichting: we hebben een juridische verplichting. Gewoonlijk is het voor de boekhouding en fiscale regelgeving vereist gegevens op te slaan voor compliancedoeleinden.
 • Rechtmatig belang: het is in ons rechtmatig belang en uw rechten en vrijheden worden niet op een significante manier beïnvloed.

Andere wettelijke grondslagen die bij uitzondering worden gebruikt:

 • Vitaal belang: u of een derde heeft een vitaal belang. We zullen normaal gesproken geen gegevens verwerken op basis van deze wettelijke grondslag, maar als we dat wel doen, informeren we u hierover.
 • Publieke taak: we hebben een publieke taak te vervullen. We zullen normaal gesproken geen gegevens verwerken op basis van deze wettelijke grondslag, maar als we dat wel doen, informeren we u hierover.


We nemen geen geautomatiseerde beslissingen

We nemen geen geautomatiseerde beslissingen op basis van profielen, behalve voor het rechtmatige belang van fraudepreventie en het aanpassen van uw gebruikerservaring, marketing en reclame.

In ieder geval zal een dergelijke geautomatiseerde beslissing geen juridische gevolgen hebben of op soortgelijke wijze aanzienlijke gevolgen voor u hebben.

In het geval dat we een geautomatiseerde beslissing zullen nemen, zullen we alle passende maatregelen toepassen en u informeren.

Welke soorten gegevens verwerken we?

Gegevens kunnen van verschillende bronnen afkomstig zijn, maar de meeste gegevens zijn voornamelijk Gegevens die u aan ons verstrekt en Gegevens die we van u verzamelen. Hieronder volgen categorieën gegevens met betrekking tot een persoon (categorieën zijn niet exclusief, gegevens kunnen onder meerdere categorieën vallen):

Identificatie- en contactgegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt Gegevens die worden gebruikt om u te identificeren als natuurlijke persoon en/of gegevens die we gebruiken om contact met u op te nemen.

Bijvoorbeeld uw voornaam, achternaam, geslacht, nationaliteit, factuuradres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer

Uw e-mailadres wordt gebruikt om u te identificeren. We kunnen uw gegevens koppelen op basis van uw e-mailadres.


Gegevens over uw account en instellingen

Gegevens die u aan ons verstrekt Gegevens die u genereert tijdens het gebruik van uw account.

Bijvoorbeeld e-mailadres en wachtwoord (we slaan de wachtwoorden nooit op in een niet-gecodeerde vorm), prijswaarschuwingen, zoekgeschiedenis, specifieke instellingen, voorkeursopties en andere gegevens die in uw account zijn opgeslagen. Dit geldt ook als u een eDreams Prime-account hebt.


Betalingsgegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt Gegevens die we van u ontvangen om de betaling uit te voeren.

Meestal zijn dit betaalkaartgegevens. Bijvoorbeeld creditcardnummer, naam van kaarthouder en vervaldatum (we slaan de creditcardgegevens nooit op in een niet-gecodeerde vorm).


Reisgerelateerde gegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt tijdens het boekingsproces, alles wat u kiest in het bestelformulier en wat u later wijzigt of koopt als aanvulling op de oorspronkelijke bestelling.

Bijvoorbeeld het nummer en de vervaldatum van het identiteitsbewijs en/of paspoort, contactgegevens, reisvoorkeuren, instapkaarten of e-tickets.

Houd er rekening mee dat als u gegevens van reisgenoten verstrekt, u vooraf toestemming van deze personen moet vragen voordat u ons hun gegevens en reisvoorkeuren verstrekt, omdat hun gegevens alleen kunnen worden bekeken of gewijzigd via uw account of e-mailadres.


Communicatiegegevens

Gegevens die u aan ons verstrekt Gegevens die we van u verzamelen Gegevens van alle tekst- en spraakcommunicatie tussen u en ons in verband met uw verzoeken.

Bijvoorbeeld klantenservicecases, metagegevens en notities die door onze systemen en medewerkers zijn gegenereerd.


Surf- en apparaatgegevens

Gegevens die we van u verzamelen Gegevens die we automatisch van uw apparaat verzamelen wanneer u onze platforms bezoekt.

Bijvoorbeeld uw IP-adres, browsertype, internetprovider, geografische locatie, technische gegevens over het apparaat, geopende pagina's en aangeklikte links, de tijd en duur van het verzoek en bezoek en de methode die wordt gebruikt om het verzoek naar de server te verzenden.

Deze gegevens worden mogelijk door ons aan uw account gekoppeld.

Sommige van deze gegevens kunnen worden verzameld door gebruik te maken van verschillende soorten cookies of vergelijkbare technologieën. Voor meer informatie kunt u ons cookiebeleidraadplegen.


Waarom verwerken we geen gevoelige gegevens?

We streven ernaar de omstandigheden te beperken waarin we gevoelige gegevens verzamelen en verwerken. Vermijd het verstrekken van gevoelige gegevens aan ons, tenzij dit strikt noodzakelijk is en specifiek wordt gevraagd.

We kunnen dergelijke gegevens bijvoorbeeld verzamelen en verwerken als zich uitzonderlijke omstandigheden zouden voordoen, zoals een gezondheidscrisis, waarbij we u de mogelijkheid zouden kunnen bieden om ons relevante gegevens te verstrekken, zodat we deze kunnen delen met de luchtvaartmaatschappij waarbij is geboekt, bijvoorbeeld om het inchecken te versnellen of om verplichte redenen.

In alle gevallen zullen de betreffende passende veiligheidsmaatregelen worden getroffen om uw gevoelige gegevens te beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Bovendien kunt u ons vragen om de luchtvaartmaatschappij, het hotel, enzovoort op de hoogte te stellen van een speciale service (zoals eetwensen of een aangepaste kamer). Dit valt op zichzelf niet onder gevoelige gegevens, maar de gegevens kunnen informatie over uw religie, gezondheid of andere gerelateerde informatie impliceren of suggereren. Het is niet verplicht om deze informatie via een van onze boekingskanalen te verstrekken, dus u bent vrij om deze informatie te verstrekken of niet.


Wat gebeurt er met de gegevens van kinderen?

Onze diensten zijn niet bedoeld voor minderjarigen, zoals beschreven in onze algemene voorwaarden.

Minderjarigen mogen de dienst alleen gebruiken met de betrokkenheid en toestemming van een ouder of wettelijke voogd. De beperkte gevallen waarin we gegevens zouden moeten verzamelen, zouden zijn als onderdeel van een boeking of de aanschaf van andere reisgerelateerde diensten of andere uitzonderlijke omstandigheden (zoals voorzieningen die op gezinnen zijn gericht).

Als we ons realiseren dat we de gegevens van een kind hebben verwerkt zonder de geldige toestemming van een ouder of voogd, zullen we deze gegevens verwijderen.


Gegevens die we van derden verzamelen

We verkrijgen op wettige wijze gegevens over u van zakenpartners en andere onafhankelijke externe bronnen.

Bijvoorbeeld contactgegevens zoals e-mailadres, aankoop- of demografische gegevens.

Wie ontvangen uw gegevens?

Mogelijk moeten we uw gegevens delen met derden die normaal gesproken kunnen fungeren als Verwerkingsverantwoordelijke of Verwerker, afhankelijk van hun omstandigheden (d.w.z. op basis van hun doeleinden en het soort gegevens dat ze verwerken, hun relatie met hen, u en ons, hun verantwoordelijkheden krachtens de wet, enzovoort). Hieronder selecteren we hun hoofdcategorieën.

Serviceproviders

Om u onze diensten te kunnen bieden, moeten we uw gegevens delen met derden. Indien wettelijk vereist definiëren en reguleren we de overdracht of verwerking van gegevens contractueel met passende veiligheidsmaatregelen.

 • Aanbieder van reisdiensten waarbij u uw boeking hebt gedaan Verwerkingsverantwoordelijke (bijv. Luchtvaartmaatschappijen of vervoerders, hotels, autoverhuurbedrijven, reisverzekeringen, aanbieders van diensten voor claimbeheer, zakenpartners, enzovoort). Op ons platform kan er sprake zijn van diensten die geheel of gedeeltelijk worden geboden door onze zakenpartners voor reizen. Reispartners De privacyverklaringen van reispartners zijn van kracht, en indien van toepassing, vindt u een link hiernaar op het boekingskanaal.
 • Andere aanbieders van reisdiensten die nodig zijn of toegevoegde waarde bieden voor de verlening van onze diensten Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker (bijvoorbeeld de wereldwijde distributiesystemen of geautomatiseerde boekingssystemen, boekings- en ticketbureaus, touroperators, zoeksystemen voor reismetagegevens, enzovoort). Ze maken het mogelijk om u onze diensten aan te bieden en ons te helpen om de beste alternatieven te bieden tegen de beste prijs.
 • Klantenservice en ondersteuningsmiddelen Verwerker (bijvoorbeeld communicatiemiddelen voor klanten, callcentermedewerkers, enzovoort). We werken met leveranciers en hulpmiddelen voor klantenondersteuning om te reageren op onze verzoeken en om de communicatie met u af te handelen als dat Nodig is.
 • Betalings- en fraudeservices Verwerkingsverantwoordelijke (bijv. betalingsverwerkers, banken, fraudepreventie en services voor terugbetalingen, enzovoort). Wanneer u via ons platform betaalt, zijn er (zoals op elk ander platform) diverse technische bewerkingen nodig voordat het betalingsverzoek door uw bank wordt geaccepteerd en aan ons wordt gemeld. We gebruiken serviceproviders om frauderisico's op te sporen. 
 • Services voor informatiebeveiliging Verwerker. We werken met services voor informatiebeveiliging om uw gegevens te beschermen.
 • Leveranciers van IT-infrastructuur Verwerker (bijvoorbeeld hostingserviceproviders). Zij helpen ons u een beschikbaar en veilig platform te bieden.
 • Softwareoplossingen en -engineers Verwerker. Softwareoplossingen en -engineers helpen ons bij de dagelijkse werkzaamheden en maken het mogelijk onze diensten te blijven verbeteren. 
 • Aanbieders van analyseservices VerwerkerDeze voorzien ons van de nodige gegevens om inzicht te krijgen in het gebruik van ons platform, fouten op te sporen of te bepalen hoe we onze services kunnen verbeteren.
 • Oplossingen voor Customer Relationship Management en marketing Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke. Deze stellen ons in staat gepersonaliseerde commerciële communicatie te bieden. Sommige van deze oplossingen helpen ons ook om gepersonaliseerde advertenties op internet te tonen.
 • Sociale platforms Verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer u inlogt met uw social media, op een 'vind ik leuk'-knop op social media klikt die met behulp van plug-ins in onze platforms is geïntegreerd, of gebruikmaakt van social media-services om met ons te communiceren, kunnen uw gegevens worden gedeeld tussen ons en de social media-providers (bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, e-mailadres, profielfoto, contactgegevens, enzovoort). 
 • Financiële, administratieve en juridische diensten en hulpmiddelen Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke(bijvoorbeeld boekhoudsystemen, juridische dienstverleners, incassobureaus, bedrijfsverzekeringen, enzovoort).


De ondernemingen van onze groep

Wij delen uw gegevens binnen de ondernemingen van onze groep voor interne doeleinden met betrekking tot gecentraliseerd beheer.

We centraliseren de verwerking van uw gegevens met name via de Spaanse dochteronderneming eDreams International Network, SLU, die optreedt als een gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijke en hoofdvestiging voor zaken op het gebied van gegevensbescherming.

De ondernemingen van onze groep hebben een gemeenschappelijk privacybeleid dat op al deze ondernemingen van toepassing is om ervoor te zorgen dat alle gegevensverwerking die binnen onze groep wordt uitgevoerd, voldoet aan dezelfde beveiligingsvereisten en dat gegevens uitsluitend worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld volgens de toepasselijke wetgeving.


Bevoegde autoriteiten

We kunnen uw gegevens openbaar maken ten behoeve van wetshandhaving voor zover dit wettelijk verplicht of strikt noodzakelijk is om strafbare feiten en fraude op te sporen of tot vervolging over te gaan, of als we anderszins wettelijk verplicht zijn dit te doen, wat zal fungeren als #Verwerkingsverantwoordelijken.

We moeten uw gegevens mogelijk verder verstrekken aan bevoegde autoriteiten om onze rechten of eigendommen, of de rechten en eigendommen van derden te beschermen en te verdedigen.


Anderen

(waarvan u op transparante wijze op de hoogte wordt gesteld en waarvoor bij eventuele openbaarmaking uw toestemming wordt gevraagd)

Deze ontvangers kunnen zich buiten de EER bevinden, wat internationale gegevensoverdracht impliceert.

Raadpleeg de volgende sectie voor meer informatie hierover.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Veiligheidsmaatregelen

Hoewel geen enkele online dienst absolute beveiliging kan garanderen, ontwerpen we onze systemen en apparaten met uw veiligheid en privacy in het achterhoofd. We werken aan de implementatie van de juiste technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te garanderen dat passend is voor het risico, waaronder bijvoorbeeld de volgende.

 • We passen het gebruik van pseudoniemen en versleuteling van persoonsgegevens toe, indien van toepassing. Wanneer we bijvoorbeeld betalingsgegevens verwerken, voldoen we aan de Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS). Verder worden uw gegevens bij het gebruik van onze online platforms via een beveiligde verbinding verzonden met behulp van Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), dat uw gegevens op internet codeert zodat niemand uw informatie tijdens de overdracht kan stelen.
 • We werken aan vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en flexibiliteit van verwerkingssystemen en diensten. We hebben fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen getroffen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en vrijgeven van uw gegevens. Onze beveiligingsprocedures betekenen dat we u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we u vertrouwelijke informatie verstrekken. Ook bieden onze platforms beveiligingsfuncties die beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gegevensverlies.
 • We doen ons best om in het geval van een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid en toegang tot persoonsgegevens tijdig te herstellen.
 • We implementeren een proces waarbij de effectiviteit van technische en organisatorische maatregelen regelmatig wordt getest, beoordeeld en geëvalueerd om veilige verwerking te garanderen.


Bewaarprocedures

We bewaren uw gegevens zolang we dit nodig achten om het u mogelijk te maken van onze diensten gebruik te maken, u onze diensten aan te bieden, aan de toepasselijke wetgeving te voldoen, geschillen met partijen op te lossen en anderszins zoals noodzakelijk om ons in staat te stellen onze activiteiten te verrichten (onder andere om fraude of andere illegale activiteiten op te sporen en te voorkomen). Op al uw gegevens die we bewaren is deze privacyverklaring van toepassing.

Gewoonlijk verwerken we uw gegevens voor een periode van maximaal vijf jaar sinds uw laatste reis of sinds enige verdere hiermee verband houdende actie is beëindigd of sinds u uw laatste actie hebt uitgevoerd terwijl u op uw account was ingelogd voor de hierboven beschreven doeleinden.

Er kunnen andere specifieke termijnen van toepassing zijn, zoals een maximumtermijn van drie jaar voor verantwoordingsdoeleinden met betrekking tot interacties die verband houden met gegevensbescherming of een maximumtermijn van tien jaar voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

Als u ons uw e-mailadres geeft, maar vervolgens niet in staat bent om uw boeking te voltooien, bewaren we uw e-mailadres slechts tijdelijk en in ieder geval niet langer dan zeven dagen om u te helpen met de boeking als u nog steeds geïnteresseerd bent.

Met het oog op gepersonaliseerde aanbiedingen ontvangt u regelmatig e-mailaanbiedingen van ons. Elke e-mail biedt u een eenvoudige manier om u hiervoor af te melden en dus bezwaar te maken tegen dit soort verwerking. We bewaren en gebruiken uw gegevens voor dit doel totdat u zich afmeldt.

Raadpleeg voor de duur van cookies ons cookiebeleid.


Internationale gegevensoverdracht

Onze servers bevinden zich binnen de Europese Unie. Om onze wereldwijde activiteiten (d.w.z. door middel van serviceproviders) te vergemakkelijken, kan de overdracht van uw gegevens aan de hierboven beschreven ontvangers echter ook de overdracht van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie omvatten waarvan de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming mogelijk niet zo uitgebreid is als die van de landen binnen de Europese Unie.

Voor overdracht naar ontvangers in dergelijke landen vertrouwen we op de keuze voor een passend beschermingsniveau, op passende waarborgen, of op de uitzondering van (pre)contractuele noodzaak of enige andere zaak die van tijd tot tijd van toepassing zou kunnen zijn.

Iedere dienstverlener (zoals de luchtvaartmaatschappij) die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de eigen privacyverklaring en is volledig verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Eventuele openbaarmaking van uw gegevens vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en er zullen passende waarborgen (in het bijzonder de standaard contractuele clausules die door de Europese Commissie zijn uitgegeven) ingesteld zijn om adequate bescherming van de privacy en de fundamentele rechten van individuen te garanderen.


Wat kunt u eenvoudig zelf doen om uw gegevens te beschermen?

We doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen wanneer u deze met ons deelt. Hieronder vindt u enkele aanbevelingen over hoe u zelf uw gegevens veilig kunt houden.

Deel uw boekings-ID niet

U ontvangt bij uw boeking een Boekings-ID. Deze ID staat in de e-mail met de boekingsbevestiging.

Houd uw Boekings-ID altijd vertrouwelijk. Als u deze deelt met derden, hebben ze mogelijk toegang tot uw gegevens. Als u met anderen reist en u niet wilt dat deze personen toegang hebben tot uw boekingsgegevens, is het raadzaam uw boeking apart uit te voeren. We raden u bijvoorbeeld aan om deze gegevens of andere gegevens met betrekking tot uw reis niet te delen op social media.

Deel uw accountgegevens niet met anderen en gebruik een uniek en sterk wachtwoord

Om ervoor te zorgen dat de toegang tot uw account op onze platforms veilig is, dient u uw inloggegevens niet met anderen te delen.

Wanneer u klaar bent met het gebruik van onze platforms, vergeet dan niet uit te loggen van uw sessie als iemand anders toegang heeft tot uw apparaat. Gebruik uw account niet vanaf niet-vertrouwde apparaten of netwerken zoals die in hotels, bibliotheken of internetcafés. Als u dit wel doet, vergeet dan niet om uit te loggen als u klaar bent.

Het is belangrijk dat u uzelf beschermt tegen ongeoorloofde toegang tot uw wachtwoord en uw apparaten. We raden u aan een uniek, sterk wachtwoord voor uw account te gebruiken dat u niet gebruikt voor andere online accounts. Wijzig het wachtwoord bovendien na een redelijke tijdsperiode, bijvoorbeeld eenmaal per jaar. Kwaadwillenden kunnen proberen toegang te krijgen tot uw account met behulp van gestolen inloggegevens van andere (niet aan ons gerelateerde) services.

Gebruik ook een uniek, sterk wachtwoord voor uw e-mailaccount, aangezien dit voor ons een veilige manier is om contact met u op te nemen en u een link te sturen waarmee u uw wachtwoord kunt resetten.

Wees voorzichtig en bescherm uzelf tegen internetfraude en phishing

Controleer altijd de afzender van de e-mails en de links of documenten die zijn bijgevoegd. Als u de afzender niet vertrouwt of twijfels hebt, open dan de bijlagen niet en klik niet op de links.

Er bestaat een wijdverspreid type internetfraude dat bekend staat als 'phishing' en dat erop is gericht om illegaal uw gegevens te verkrijgen door middel van misleiding of door malware op uw apparaat te installeren en uw opgeslagen inloggegevens te stelen.

Phishing werkt met ongevraagde e-mails die proberen u ertoe brengen om uw wachtwoorden of bankgegevens in te voeren of te bevestigen op een nepsite of gekloonde website. Bovendien wordt geprobeerd u over te halen documenten met malware te downloaden of schadelijke software op uw computer te installeren die wordt gebruikt om uw gegevens (bijvoorbeeld inloggegevens) te stelen.

Deze fraudeurs doen alsof ze iemand zijn die u kunt vertrouwen, alsof ze u een gunstig aanbod doen, of alsof ze dringend actie van uw kant nodig hebben, enzovoort.

We wijzen u er echter op dat we nooit via WhatsApp contact met u zullen opnemen om u om gegevens te vragen of u acties te laten uitvoeren. Als iemand contact met u opneemt via WhatsApp of een soortgelijk communicatiesysteem en zegt dat wij dat zijn, geloof dit dan niet, blokkeer het contact en overweeg dit aan de politie te melden.  

Gebruik alleen originele software

Misschien wilt u onze apps downloaden van alternatieve app stores. Apps in deze stores worden niet door ons geüpload en kunnen malware bevatten die wordt gebruikt om uw inloggegevens te stelen.

Gebruik alleen de officiële apps op Google Play of in de Apple Store.

Hoe kunt u uw gegevens beheren?

We willen dat u de controle hebt over hoe uw gegevens door ons worden gebruikt. U kunt dit op verschillende manieren doen:

Uw accountgegevens beheren

U kunt bepaalde gegevens openen en bijwerken via uw accountinstellingen of de klantenservice.


Uw rechten op gegevensbescherming uitoefenen

Uw gegevens corrigeren

U hebt het recht ons te vragen onnauwkeurige of onvolledige gegevens over u te corrigeren (gegevens die u niet zelf kunt bijwerken via uw accountinstellingen of onze klantenservice).

Uw gegevens openen of doorsturen

U kunt informatie opvragen over uw gegevens en kopieën van dergelijke gegevens.

U kunt ook het recht hebben om kopieën van de gegevens die u ons hebt verstrekt op te vragen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm, waar dit technisch haalbaar is.

Uw gegevens wissen of blokkeren

U kunt vragen om uw gegevens te laten verwijderen. We kunnen deze gegevens mogelijk niet wissen omdat gegevensverwerking noodzakelijk kan zijn voor de uitvoering van het contract tussen u en ons, om onze legitieme zakelijke belangen (zoals fraudepreventie, beveiligingsverbetering) te kunnen nakomen of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (d.w.z. juridische rapportage, controleverplichtingen). In ieder geval zullen we deze onmiddellijk wissen zodra dat mogelijk is. Omdat we onze diensten beschermen tegen onbedoeld of kwaadwillig verlies en vernietiging, mogen restkopieën van uw gegevens niet gedurende een beperkte periode (binnen een week) uit onze back-upsystemen worden verwijderd.

Bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of het gebruik ervan beperken

U kunt ons vragen uw gegevens niet te verwerken voor bepaalde specifieke doeleinden (inclusief profilering), wanneer deze verwerking is gebaseerd op rechtmatig belang, zoals voor direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking, zullen we uw gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we aantoonbare legitieme gronden voor een dergelijke verwerking kunnen aantonen of een dergelijke verwerking vereist is voor de uitoefening of verdediging van juridische claims.

Uw toestemming intrekken

Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, onder vermelding van welke toestemming u intrekt. Houd er rekening mee dat de intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van verwerkingsactiviteiten op basis van een dergelijke toestemming voordat deze wordt ingetrokken.

Oefen uw rechten uit via onsprivacyformulier

U kunt ook contact opnemen met de Spaanse autoriteit voor gegevensbescherming of een andere toepasselijke toezichthoudende autoriteit.

Regiospecifieke bepalingen

Afhankelijk van de geldende lokale regelgeving verstrekken we aanvullende informatie. Lees deze informatie indien van toepassing.

Verenigd Koninkrijk

Onze vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk is eDreams Limited met btw-nummer 766445988. Neem contact met ons op via onsprivacyformulierom een specifiek recht uit te oefenen of voor andere opmerkingen of suggesties over gegevensbescherming.


Verenigde Staten

Afhankelijk van de staat waarin u woont, kunnen er verschillende wetten van toepassing zijn (zoals in Californië of Virginia).

Neem contact met ons op via ons (zie de vorige sectie) om een specifiek recht uit te oefenen of voor andere opmerkingen of suggesties over gegevensbescherming.privacyformulier

We staan derden toe om uw gegevens te verzamelen via onze platforms en deze te delen met derden voor de zakelijke doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring (inclusief maar niet beperkt tot advertenties en marketing op onze platforms en elders op basis van de online activiteiten van gebruikers in de loop der tijd en op al onze platforms, services en apparaten). U kunt bepaalde cookies die voor deze doeleinden worden gebruikt blokkeren, zoals beschreven in ons cookiebeleid.

Updates en eerdere versies

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen om er zeker van te zijn dat deze up-to-date is. Bezoek deze pagina regelmatig, zodat u altijd over de meest actuele informatie beschikt. Onderaan deze pagina vermelden we de datum waarop deze privacyverklaring voor het laatst is herzien. Alle eventuele wijzigingen worden van kracht op het moment van publicatie.

Laatst bijgewerkt: december 2021

Ontdek geweldige bestemmingen
ªCompass by eDreams
Met Compass by eDreamslaten we je inspirerende bestemmingen zien die je kunt bereiken vanaf
F
We kunnen de gevraagde pagina helaas niet openen.
- Als u het adres met de hand hebt geschreven, controleer dan of het juist is. - Als u op een koppeling hebt geklikt, is er waarschijnlijk een fout in de koppeling - Als u hier bent gekomen door op een andere koppeling te klikken, is het mogelijk dat de s
Wilt u uw instapkaart?
Automatisch inchecken, vluchtstatus-updates in realtime en alle info die u nodig hebt voor uw reis, alleen in de app
Heb je hulp nodig?
r
Heb je hulp nodig?